©dUcky | Powered by LOFTER

瀑布泳池

2019-09-29 象岛 KC Grande Resort & Spa

拱门下的小憩

2019-02-17 米兰

佛罗伦萨

2019-02-21 佛罗伦萨

巴黎街拍

2019-02-18 巴黎

米兰街拍

2019-02-16 米兰

推开阳台门的泳池

2018-10-01 奥南

夕阳

2018-09-28 莱利岛

果冻海

2018-06-23 冲绳渡嘉敷岛

奈良

两岁

2016-05-08 百家湖

热度: 1

阳光下的少年

2016-04-10 九龙湖公园

一路向北

2015-10-05 淹城野生动物园

动物园

2015-10-05 淹城野生动物园

玩儿

2015-08-21 老门东

转角遇到 爱

2015-08-21 瑞都

Watch Me Do It

2015-08-15 虹悦城

内外

2015-08-08 虹悦城

收账成功

2015-06-28 玄武湖威斯汀

喜怒

2015-06-13 卡子门

西瓜就是盛夏的味道呀

2015-06-13 百家湖

绿野仙踪2015-06-06 九龙湖

背对着你向前走

2015-05-30 九龙湖

出街

2015-05-24 砂之船

你们身后的树

2015-04-26 谷里

Bronica SQ / Zenzanon-PS 50 3.5 / Fuji Pro160NS


热度: 3 评论: 2

我是你的可爱多啊

2015-03-31 三宝

Contax TVS3 / Fuji C200

热度: 1

阳光下

2015-03-28 百家湖湖心岛

Pentax LX / SMC M50 1.7 / Kodak Gold200

Good Boy

2015-03-22 百家湖湖心岛

Pentax LX / SMC M50 1.7 / Kodak Gold200

年华

2012-11-16 采石矶

拍完放置两年后冲扫

Pentax K1000 / SMC M50 1.7 / Kodak C200

热度: 1

INS: myducky